Site redacteur 

 
De website https://jasperclose.com/ en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Jasper Close, beheerd door Jasper Close.
 
Bedrijfsnaam: Jasper Close
 
Geregistreerd SIRET-nummer: 918 889 494 00012
 
Aandelenkapitaal van €5.000
 
Mail: jasperclose4@gmail.com
 
Maatschappelijke zetel: Rte d’Obourg 152, 7000 Mons, Belgique
 
Directeur publicatie: Jasper Close
 
Ontwerp en productie van de website
 
YANACOM SARL
232 Rue A. Beau de Rochas 66000 PERPIGNAN FRANKRIJK
www.yanacom.fr

 

Hosting

 
O2SWITCH
 
 

Gebruiksvoorwaarden

 
De site die toegankelijk is via de volgende URL: https://jasperclose.com/. wordt beheerd in overeenstemming met de Franse wetgeving. Op het gebruik van deze site zijn deze voorwaarden van toepassing. Door de site te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en aanvaard. Deze kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door het bedrijf JASPER CLOSE worden gewijzigd. JASPER CLOSE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van de service.
 
 
 

 

Aansprakelijkheid

 
JASPER CLOSE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de door JASPER CLOSE verstrekte informatie. Als door JASPER CLOSE verstrekte informatie onjuist blijkt te zijn, is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de consistentie of plausibiliteit van de verkregen resultaten te verifiëren. JASPER CLOSE is op geen enkele manier verantwoordelijk tegenover derden voor het gebruik door de klant van informatie of het ontbreken daarvan in haar diensten, waaronder een van haar websites.